ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Υγεία και η Ασφάλεια αποτελούν προτεραιότητα για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Όλοι οι εργαζόμενοί της οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας και να γνωρίζουν την ειδική σήμανση στο χώρο εργασίας τους. Η κατάλληλη χρήση τους, προσελκύει την προσοχή των εργαζομένων προειδοποιώντας τους για τους υπάρχοντες κινδύνους ή υπενθυμίζοντάς τους συγκεκριμένες οδηγίες.

Η ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό στους εργαζομένους της με σκοπό την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

images