ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΔΣΔΦΦΓΔ.jpg

Η κλιματική αλλαγή και η αύξηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων έχουν ως συνέπεια την τάση για αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία και αυξανόμενη ζήτηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. κρατάει θετική στάση απέναντι στην περιβαλλοντική προστασία τόσο με τις διαδικασίες παραγωγής της όσο και με τα προϊόντα της. Παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη και υγιέστερη και η δραστηριότητά της συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα, την πιστοποίηση και τη διαφάνεια.

Η μονάδα μας είναι εξοπλισμένη από τρεις δεξαμενές  λυμάτων από ανακυκλωμένο νερό, που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των βαρελών, των μηχανημάτων παραγωγής του έτοιμου σκυροδέματος αλλά και άλλων εργασιών που πραγματοποιούνται στο εργοτάξιό μας. Σκοπός μας η ελαχιστοποίηση αποβλήτων και στόχος μας η συμβολή μας στην προστασία του περιβάλλοντος.