ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25
C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 45/50
Γαρμπιλομπετά      


Η ποιότητα του Σκυροδέματος εξαρτάται από τη σύνθεση που θα ακολουθηθεί μεταξύ της ανάμειξης του Τσιμέντου, των Αδρανών Υλικών, των Χημικών Προσθέτων (σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται) και της ποσότητας της Προσθήκης Νερού.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η αντοχή του Σκυροδέματος ελέγχεται μέσω των Δοκιμίων, τα οποία λαμβάνονται σε μεταλλικές και πλαστικές μήτρες, σε κυβική ή κυλινδρική μορφή, στο χώρο του έργου. Η ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει Χημείο τελευταίας τεχνολογίας και  Χώρο Συντήρησης Δοκιμίων, βάση του νέου ΚΤΣ-2016. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων  των δοκιμίων γίνεται σε 7 και 28 ημέρες.

Ά ΥΛΕΣ

-Τσιμέντο υψηλής 42,5Ν

-Γαρμπίλι

-Χαλίκι

-Άμμος Αξιού

-Άμμος Λατομείου

-Επιβραδυντής CHEM1

-Ρευστοποιητής CHEM2

-Νερό

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαθέτουμε:

-Ιδιόκτητο χώρο

-Χώρο Αδρανών υλικών 5000τμ.

-3 Δεξαμενές Λυμάτων 50τμ. με Ανακύκλωση

-Χώρο Εγκατάστασης silo 100τμ.image-0-02-04-3d06e7651be7dcf8fe07a6150a58413d89f72a3aaf5f17ed344564eafc543db9-V.jpg

-Χώρο Εγκατάστασης μίξερ 150τμ.

-Δεξαμενή Νερού 100κυβ.

-Κτίριο χώρου στάθμευσης

-Ιδιόκτητο Χημείο τελευταίας τεχνολογίας με Χώρο Συντήρησης Δοκιμίων, βάση του νέου ΚΤΣ

Όλα μας τα προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9001 : 2015