ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η πιστοποίηση ότι ένα προϊόν πληρεί τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων και είναι ασφαλές για χρήση, είναι το «διαβατήριο» για την ελεύθερη κυκλοφορία του στην παγκόσμια αγορά (συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής), καθώς για πολλές κατηγορίες προϊόντων η πιστοποίηση είναι υποχρεωτική. Επίσης εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

Η ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση και στην εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις των προτύπων ISO. Η ανανέωση της Πιστοποίησης σε ISO 9001:2015 για τον Σχεδιασμό, την Παραγωγή και τη Διάθεση Έτοιμου Σκυροδέματος έχει πραγματοποιηθεί από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και είναι προσαρμοσμένη με τις απαιτήσεις του νέου ΚΤΣ-2016 (Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος).

Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή του σκυροδέματος είναι πιστοποιημένες (μέσω Πιστοποιήσεων CE) και φέρουν την κατάλληλη σήμανση. Η εταιρία μας παράλληλα χρησιμοποιεί και πιστοποιημένα μέσα παραγωγής, διαδικασιών και ελέγχου, ώστε το τελικό της προϊόν να παραδοθεί στον πελάτη με όλες τις αναγραφόμενες προδιαγραφές που απαιτούνται στην σύγχρονη εποχή.

Συνεπώς η σημασία της πιστοποίησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι μεγαλύτερη, γιατί:

  • βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
  • δίνει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και δημιουργεί ευκαιρίες πώλησης σε νέες απαιτητικές αγορές
  • προσφέρει ικανοποίηση των πελατών με την παραγωγή, μεταφορά και παράδοση ποιοτικών προϊόντων
  • ευαισθητοποιεί τους εργαζομένους όσον αφορά τη διαχείριση της ποιότητας
  • ενώ παράλληλα προστατεύει τον κατασκευαστή σε περίπτωση ανεπιθύμητου συμβάντος

mk;lm.png